اطلاعات تماس

ویتاول پیاسکومین

در مورد پیاسکومین بیشتر بدانید

ویتاول پیاسکومین( آواکادو – سویا ) پیاسکومین® محصولی با منشا گیاهی است و دارای اثر تقویت کننده بر بافت همبند است که با تحریک سنتز پروتئوگلیکان ها و کلاژن باعث برگرداندن ساختمان غضروف به حالت طبیعی می شود. همچنین با مهار واسطه های التهابی مانند آنزیم کلاژناز نوع II و…

ویتاول پیاسکومین

(آواکادو – سویا)

پیاسکومین® محصولی با منشا گیاهی است و دارای اثر تقویت کننده بر بافت همبند است که با تحریک سنتز پروتئوگلیکان ها و کلاژن باعث برگرداندن ساختمان غضروف به حالت طبیعی می شود. همچنین با مهار واسطه های التهابی مانند آنزیم کلاژناز نوع II و مهار تولید سایتوکاین هایی مانند IL-1b , IL-6و IL-8 و به دنبال آن مهار تولید پروستاگلاندین Eباعث کاهش قابل توجه درد و التهاب مفاصل می گردد.


با مصرف این فرآورده پس از گذشت 3ماه ، به طور قابل ملاحظه ای میزان درد  VAS SCORE در بیماران کاهش می یابد.